Εγγύηση

Η TonerExperts Εγγυάται ότι κάθε τόνερ δεν έχει ελαττώματα ούτε στα υλικά του ούτε στη συναρμολόγηση του και καλύπτεται από Εγγύηση για 12 μήνες.

Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω κακής χρήσης του πελάτη δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. 

Η TonerExperts θα αντικαταστήσει ή θα σας αποζημειώσει για οποιοδήποτε ελαττωματικό τόνερ. 

Τα ΟΕΜ προϊόντα καλύπτονται από τη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας τους.

.

Διαδικασία Εγγύησης

Επικοινωνήστε με τα προσωπικό μας για να μας ενημερώσετε για το πρόβλημα. Θα σας δοθούν οδηγίες προκειμένου να επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν στις εγκαταστάσεις μας μαζί με συγκεκριμένες εκτυπώσεις (π.χ. Κατάσταση αναλώσιμων, Εκτυπώση που δείχνει το πρόβλημα, κλπ). 

Μετά από επιθεώρηση από εξειδικευμένο προσωπικό θα προχωρήσουμε σε άμεση αντικατάσταση ή αποζημείωση του προϊόντος σας.

Όλα τα έξοδα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων θα καλυφθούν από την TonerExperts.